Funkcje w PowerShell

W PowerShellu tak jak w wielu językach programowania, można tworzyć funkcje. Dzięki funkcjom mamy możliwość ponownego wykorzystania kodu. W tym nauczysz się podstaw funkcji w PowerShell na przykładach.

Prosta funkcja PowerShell

Poniżej kod łatwej funkcji który po wywołaniu wyświetla określone zdanie

function wyswietl 
{
Write-Output "To jest prosta funkcja"
}

wyswietl

Nazwa funkcji to „wyswietl”, wywołanie funkcji następuje poprzez wpisanie jej nazwy

Przekazanie parametru do funkcji w PowerShell

Poniżej przykład przekazania parametru do funkcji PowerShell

$tekstDoWyswietlenia = "To jest przekazany tekst jako parametr do funkcji"


function wyswietl{

  param(
    [string]$test
  )

  Write-Output $test

}


wyswietl $tekstDoWyswietlenia

Przekazanie parametru do funkcji następuje poprzez podanie tego parametru zaraz po nazwie funkcji.

Wykonanie funkcji w PowerShell tylko jeśli zostanie do niej przekazany parametr

Jeżeli zależy ci aby funkcja została wykonana tylko jeżeli zostanie przekazany do niej parametr, należy dodać dodatkowa definicje przy określaniu parametrów które funkcja przyjmuje.

function wyswietl{

  param(
    [Parameter(Mandatory)]
    [string]$wymaganaZmienna
  )

  Write-Output $wymaganaZmienna

}


wyswietl 

Po wywołaniu powyższej funkcji interpreter PowerShell poprosi o podanie parametru niezbędnego do wykonania funkcji, w przeciwnym razie funkcji nie zostanie wykonana.

Zobacz również:

Jak uruchomić konsolę PowerShell na kilka sposobów (helpdesktricks.com)

Dodaj komentarz