Jak aktywować blok numeryczny w Windows przy pomocy Edytora rejestru

W poniższym wpisie pokaże wam jak aktywować blok numeryczny w systemie Windows 10. Najprościej jest aktywować blok numeryczny poprzez wciśniecie klawisza „Numlock” na klawiaturze. Niestety jeżeli z jakichś przyczyn nie jest to możliwe np. jeżeli klawisz Numlock uległ uszkodzeniu i nie funkcjonuje. Dzięki Edytorowi rejestru w Windows możliwe jest aktywowanie tego klawisza w systemie.

Aktywowanie bloku numerycznego w Windowsie

1.Wciśnij jednocześnie klawisz logo Windowsa + R aby uruchomić aplikacje „Uruchamianie”

2. Następnie wpisz regedit w aplikacji „Uruchamianie” która się pojawi i potwierdź „ok”, następnie potwierdź „Tak” okno które się pojawi.

Uruchamianie Edytora rejestru w systemie Windows
Uruchamianie Edytora rejestru w systemie Windows

3. To spowoduje otwarcie „Edytora rejestru” w którym należy nawigować do klucza HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Keyboard

Edycja klawiatury numerycznej w rejestrze systemu Windows
Edycja klawiatury numerycznej w rejestrze systemu Windows

4. Klikamy dwukrotnie na wartość „InitialKeyboardIndicators” i zmieniamy jego wartość z 2147483648 na 2147483650. Jeżeli wpis ten zawiera inna wartość niż w poniższym przykładzie dodaj 2 do tej wartości i potwierdź „ok”. Po następnym uruchomieni komputera klawisz Numlock będzie aktywy.

Zmiana wartości w edytorze rejestru
Zmiana wartości w edytorze rejestru

Dodaj komentarz