Jak aktywować pulpit zdalny RDP w Windows 10

Aby móc połączyć się zdalnie przy pomocy pulpitu zdalnego z dowolnego klienta z systemem Windows 10, należy najpierw aktywować tą usługę w Windows 10 na zdalnym kliencie. Uwaga możliwość polaczenia zdalnego jest możliwa tylko jeśli zdalna maszyna jest w wersji pro.

Aktywacja usługi pulpitu zdalnego (RDP) w Windows 10

  1. Otwórz „ustawienia” systemu Windows 10
Uruchamianie ustawień systemu Windows 10

2. W ustawieniach kliknij na menu „System”

Ustawienia systemu Windows 10

3. Następnie kliknij na „pulpit zdalny” i przesuń suwak

Pulpit zdalny Windows 10

4. W ostatnim kroku potwierdź aktywacje, po której usługa zostanie aktywowana

Pulpit zdalny Windows 10

Dodawanie kont użytkowników, którzy mogą łączyć się za pomocą zdalnego pulpitu

Poniżej instrukcja dodawania użytkowników którzy mogą łączyć się zdalnie z komputerem, członkowie grupy „Administratorzy” dostają automatycznie pozwolenie na korzystanie z pulpitu zdalnego

  1. W menu „pulpitu zdalnego” przewin w dol. i kliknij na „Wybierz użytkowników, którzy mogą zdalnie uzyskiwać dostęp do tego komputera”
Dodawanie użytkowników do pulpitu zdalnego w Windows 10

2. Kliknij na „Dodaj”

Użytkownicy pulpitu zdalnego

3. Wpisz nazwę użytkownika który ma mieć możliwość leczenia się poprzez pulpit zdalny. Następnie potwierdź wszystkie wybory naciskając „ok” w każdym otwartym oknie.

Użytkownicy pulpitu zdalnego

Aktywacja usługi pulpitu zdalnego RDP przy pomocy PowerShell

Aktywacja RDP Remote Desktop Services przy pomocy konsoli.

Wpisz poniższe polecenia w konsoli PowerShel uruchomionej z uprawnieniami administratora aby aktywować pulpit zdalny, autoryzacje na poziomie sieciowym oraz aby dodać regułę do Firewalla otwierającą port dla RDP

Set-ItemProperty ‘HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\‘ -Name “fDenyTSConnections” -Value 0
Set-ItemProperty ‘HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp\‘ -Name “UserAuthentication” -Value 1
Enable-NetFirewallRule -DisplayGroup “Remote Desktop”

Dodawanie kont użytkowników do grupy użytkowników zdalnych, przy pomocy PowerShell

Użytkownicy z uprawnieniami administratora mogą automatycznie korzystać z usługi zdalnego pulpitu, aby zezwolić nie administratorom na łączenie się poprzez pulpit zdalny użyj następującego polecenia

Add-LocalGroupMember -Group "Remote Desktop Users" -Member roman

Zobacz również:

Jak uruchomić konsolę PowerShell na kilka sposobów (helpdesktricks.com)

Jak otworzyć GPO Zasady Grupy na zdalnym komputerze (helpdesktricks.com)

Dodaj komentarz