Jak dodać komputer do domeny przy pomocy PowerShell

W tym artykule pokarze wam jak przyłączyć komputer do domeny Windows w konsoli PowerShell

Przyłączanie pojedynczego komputera do domeny:

Add-Computer -DomainName "helpdesktricks.internal" -restart

Po uruchomieniu tego polecenia wyświetli się okno w którym należy podać dane logowania użytkownika domeny

Po kliknięciu „ok” komputer zostanie uruchomiony ponownie, po ponownym uruchomieniu klient będzie już członkiem domeny

Aby zalogować się jako użytkownik domeny należy wybrać opcje „inny użytkownik”

Zobacz również:

Jak zmienić adres IP przy pomocy PowerShell – Helpdesk Tricks

Dodaj komentarz