Jak dodawać komentarze w skrypcie PowerShell

W tym wpisie pokaże wam jak dodawać komentarze w PowerShell. W PowerShell wyróżnia się dwa rodzaje komentarzy, komentarze jednowierszowe oraz blokowe

Jak dodać jednowierszowy komentarz w PowerShell

Jeżeli chcemy dodać krótki komentarz w PowerShell możemy użyć znaku hash #

# To jest komentarz, poniżej polecenie nakazujące konsoli wyświetlenie słowa Hello

Write-Output "Hello" 

Jak dodać blok komentarza w PowerShell

Jeżeli musimy dodać dłuższy komentarz w PowerShell nie musimy w każdym wierszu dodawać znaku komentarza, możemy po prostu na początku naszego komentarza dodać następujące znaki <# które oznaczają rozpocznie bloku komentarza, zakańczamy natomiast nasz komentarz następującymi znakami #>

<# To

jest 

twój komentarz #>

Zobacz również:

Jak uruchomić konsolę PowerShell na kilka sposobów

Dodaj komentarz