Jak odczytać temperaturę dysku w Windows 10 i Serwerach

W tym wpisie pokaże wam jak odczytać temperaturę dysku w Systemach Windows przy pomocy konsoli PowerShell.

Odczytywanie temperatury dysku w systemach Windows

Uruchamiamy konsole PowerShell jako administrator.

Aby wyświetlić temperaturę dysków używamy następującego polecenia:

Get-PhysicalDisk | Get-StorageReliabilityCounter | Sort-Object DeviceId | ft DeviceId,Temp*
Sprawdzanie temperatury dysków Windows 10, Windows Serwer

Aby zidentyfikować wyświetlone dyski używamy następującego polecenia:

Get-PhysicalDisk | Sort-Object DeviceID | select DeviceID,FriendlyName,SerialNumber
Identyfikacja dysków przy pomocy PowerShell w Windows

Zobacz również:

Jak zmienić adres IP przy pomocy PowerShell – Helpdesk Tricks

Modyfikacja uprawnień do plików i folderów w PowerShell (helpdesktricks.com)

Dodaj komentarz