Jak otworzyć GPO Zasady Grupy na zdalnym komputerze

Uruchamianie Zasad Grupy GPO na zdalnym komputerze

Jeżeli musisz edytować GPO na komputerze który jest dostępny tylko przez sieć, możesz użyć następującego polecenia aby otworzyć Zasady Grup GPO zdalnie.

Otwórz aplikacje „Uruchom”: „WinLogo” + „R”

wpisz następujące polecenie:

gpedit.msc /gpcomputer: zdalny-komputer
Uruchamianie zdalnie Zasad Grupy GPO

Zdalna aktualizacja Zasad Grupy GPO przy pomocy PowerShell

Jeżeli skonfigurowałeś GPO możesz użyć następującego polecenia PowerShell aby zastosować zasady bez konieczności ponownego uruchomienia zdalnego komputera.

W konsoli PowerShell uruchom następujące polecenie:

Invoke-Command -ComputerName FQDN-zdalengo-komputera {gpupdate /force}
Aktualizacja Zasad Grupy GPO w PowerShell

Zobacz również:

Jak aktywować blok numeryczny w Windows przy pomocy Edytora rejestru

Dodaj komentarz