Jak sprawdzić które wersje .NET Framework są zainstalowane w Windows

W tym wpisie pokażę wam jak szybko sprawdzić jakie wersje .NET zostały zainstalowane w Windowsie. Polecenie to sprawdza registry key i wyświetla wszystkie wersje .NET które zainstalowane są w systemie.

Get-ChildItem 'HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP' -Recurse | Get-ItemProperty -Name version -EA 0 | Where { $_.PSChildName -Match '^(?!S)\p{L}'} | Select PSChildName, Version

Oto, jak działa to polecenie krok po kroku:

  1. Get-ChildItem 'HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP' -Recurse – Pobiera wszystkie klucze rejestru w podanej lokalizacji (HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP) oraz rekursywnie w podkatalogach.
  2. | Get-ItemProperty -Name version -EA 0 – Pobiera właściwość „version” (wersja) dla każdego zwróconego elementu z poprzedniego polecenia. Parametr -EA 0 pozwala na ignorowanie błędów, jeśli właściwość „version” nie istnieje dla danego elementu.
  3. | Where { $_.PSChildName -Match '^(?!S)\p{L}'} – Filtruje wyniki, aby zawierały tylko elementy, których nazwa (PSChildName) nie zaczyna się od litery „S”. Wyrażenie -Match '^(?!S)\p{L}' oznacza dopasowanie do nazw, które zaczynają się od dowolnej litery, ale nie od litery „S”.
  4. | Select PSChildName, Version – Wybiera tylko dwie właściwości dla pozostałych elementów: PSChildName (nazwa elementu) i Version (wersja).

Dodaj komentarz