Jak usunąć zepsutą (invalid) wirtualną maszynę VM w vSphere

Jeżeli z jakiegoś powodu np. Problemów ze Storage wirtualne maszyny zostaną oznaczone w vSphere jako invalid i maszynom zostaną przedzielone numery jako nazwa. Jeśli nie są one już w użytku i chcielibyście je usunąć należy wykonać następujące kroki.

Usuwanie niewarznych wirtualnych maszyn w esxi

1. Należy połączyć się z serwerem esx za pomocą SSH. A następnie użyć następującego polecenia w celu usunięcia niechcianych maszyn.

vim-cmd /vmsvc/unregister 1

2. Aby wyświetlić wszystkie VMs w konsoli można użyć następującego polecenia

vim-cmd /vmsvc/getallvms

A oto wynik, maszyna nr. 1 została usunięta z rejestru

Polecenie należy powtórzyć dla każdej niechcianej maszyny.

Dodaj komentarz