Jak utworzyć skrót przy pomocy PowerShell

Niestety nie ma pojedynczego polecenia w PowerShell aby utworzyć skrót, aby to osiągnąć należny posłużyć sie obiektem Shell. Ale to żaden problem, bardzo szybko utworzysz skrót przy pomocy tych kilku wierszy kodu poniżej.

Utworzenie skrótu do programu przy pomocy PowerShell

$WScriptShell = New-Object -ComObject WScript.Shell
$shortcut = $WScriptShell.CreateShortcut("C:\temp\cmd-skrot.lnk")
$shortcut.TargetPath = "C:\Windows\System32\cmd.exe"
$shortcut.Save()

Utworzenie skrótu do folderu przy pomocy PowerShell

$WScriptShell = New-Object -ComObject WScript.Shell
$shortcut = $WScriptShell.CreateShortcut("C:\temp\Adobe-skrot.lnk")
$shortcut.TargetPath = "C:\Program Files (x86)\Adobe"
$shortcut.Save()

Zobacz również:

Jak otworzyć GPO Zasady Grupy na zdalnym komputerze

Dodaj komentarz