Jak wyświetlić szczegółowe dane karty sieciowej w PowerShell

Jak w temacie poniżej przedstawiam kilka poleceń PowerShell dzięki którym bardzo łatwo można wyświetlić szczegółowe informacje wszystkich kart sieciowych zainstalowanych w systemie Windows 10. Miedzy innymi informacje takie jak sterowniki używane przez kartę sieciowa, datę sterownika, wersję sterownika, adres MAC, Stan polaczenia, profil sieciowy używany przez daną kartę sieciowa i wiele innych. Ostatnie polecenie sprawdza stan polaczenia sieciowego.

Get-NetAdapter
Get-NetAdapter -Name * | Format-Table -View Driver
GIP -Detailed
Test-NetConnection

Zobacz również:

Jak uruchomić konsolę PowerShell na kilka sposobów (helpdesktricks.com)

Dodaj komentarz