Jak zainstalować serwer exchange 2019

W tym wpisie pokarzę wam jak zainstalować krok po kroku serwer mailowy exchange 2019 w wersji graficznej. Instalacja Exchange 2019 jest możliwa na serwerze Windows od wersji 2019. Instalacje wykonujemy przy użyciu użytkownika administrator domeny.

Przygotowanie do instalacji serwera mailowego Exchange 2019

Przed instalacja Exchange 2019 należy zainstalować wymagane programy:

  1. Microsoft .NET Framework 4.8
  2. Visual C++ Redistributable Packages for Visual Studio 2013
  3. Unified Communications Managed API 4.0 Runtime

Powyższe trzy programy wystarczy uruchomić i kliknąć „accept” „next” „next” „finish”

Następnie instalujemy wymagane funkcje na naszym serwerze. Najszybciej wykonamy to przy pomocy jednego polecenia PowerShell. Uruchamiamy konsolę PowerShell jako administrator i wklepujemy następujące polecenie –> copy – paste:

Install-WindowsFeature Server-Media-Foundation, NET-Framework-45-Features, RPC-over-HTTP-proxy, RSAT-Clustering, RSAT-Clustering-CmdInterface, RSAT-Clustering-Mgmt, RSAT-Clustering-PowerShell, WAS-Process-Model, Web-Asp-Net45, Web-Basic-Auth, Web-Client-Auth, Web-Digest-Auth, Web-Dir-Browsing, Web-Dyn-Compression, Web-Http-Errors, Web-Http-Logging, Web-Http-Redirect, Web-Http-Tracing, Web-ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, Web-Lgcy-Mgmt-Console, Web-Metabase, Web-Mgmt-Console, Web-Mgmt-Service, Web-Net-Ext45, Web-Request-Monitor, Web-Server, Web-Stat-Compression, Web-Static-Content, Web-Windows-Auth, Web-WMI, Windows-Identity-Foundation, RSAT-ADDS, Server-Media-Foundation

Przygotowywanie instalacji zostało ukończone, należy ponownie uruchomić serwer.

Instalacja Exchange 2019

Po pomyślnej instalacji wszystkich wymaganych funkcji, można przejść do instalacji Serwera.

Montujemy plik ISO i uruchamiamy plik „Setup.exe”

Wybieramy opcje „Don’t check for updates right now”

Wybieramy ścieżkę instalacji serwera exchange. Serwer Exchange 2019 powinien być zainstalowany na osobnym woluminie.

Instalacja została pomyślnie ukończona, należy ponownie uruchomić serwer

Aby przejść do centrum administracyjnego exchange, otwórz przeglądarkę internetową i podaj następujące URL: https://<adres twojego serwera>/ecp

Dodaj komentarz