Jak zainstalować Windows Server Core i utworzyć domenę Windows: Praktyczny przewodnik

Wprowadzenie:

Windows Server Core to wersja systemu operacyjnego Windows Server, która oferuje minimalny interfejs graficzny, skoncentrowany głównie na wierszu poleceń. W tym artykule pokażemy Ci, jak zainstalować Windows Server Core oraz jak utworzyć domenę Windows na tym systemie. Przygotowaliśmy praktyczny przewodnik, który pomoże Ci w tym procesie.

Krok 1: Instalacja Windows Server Core:

 1. Pobierz obraz instalacyjny Windows Server Core ze strony Microsoft i utwórz bootowalny nośnik USB lub pobierz obraz ISO.
 2. Uruchom komputer z bootowalnego nośnika lub zamontuj obraz ISO wirtualnie.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami instalatora, wybierając opcję instalacji Windows Server Core.
 4. Wybierz dysk i partycję, na której chcesz zainstalować system.
 5. Po zakończeniu instalacji uruchom komputer i zaloguj się do systemu Windows Server Core.

Krok 2: Konfiguracja podstawowych ustawień:

 1. Po zalogowaniu się zostaniesz przeniesiony do wiersza poleceń. Wprowadź polecenie „sconfig” i naciśnij Enter, aby otworzyć narzędzie konfiguracji serwera.
 2. W narzędziu konfiguracji serwera możesz zmienić nazwę komputera, skonfigurować adres IP, dodać serwery DNS itp. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby dostosować ustawienia do swoich potrzeb.

Krok 3: Instalacja usługi Active Directory:

 1. Na wierszu poleceń wprowadź polecenie „powershell” i naciśnij Enter, aby uruchomić powłokę PowerShell.
 2. W PowerShell wprowadź polecenie „Install-WindowsFeature -Name AD-Domain-Services -IncludeManagementTools” i naciśnij Enter, aby zainstalować usługę Active Directory Domain Services (AD DS) wraz z narzędziami zarządzania.
 3. Po zakończeniu instalacji wykonaj polecenie „Install-ADDSForest -DomainName example.com”, gdzie „example.com” to nazwa Twojej domeny. To polecenie utworzy nową domenę w usłudze AD DS.

Krok 4: Konfiguracja domeny i dodawanie użytkowników:

 1. Po zakończeniu instalacji usługi AD DS, uruchom narzędzie „Active Directory Users and Computers” z menu Start.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy na „Users” i wybierz „New” > „User”. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby utworzyć nowego użytkownika.
 3. Możesz również tworzyć grupy użytkowników, udzielać uprawnień i zarządzać innymi obiektami związanymi z domeną. Korzystając z narzędzi dostępnych w „Active Directory Users and Computers”, możesz wykonywać różne operacje administracyjne, takie jak resetowanie haseł, zmiana uprawnień dostępu czy zarządzanie grupami.

Przykładowa instalacja i konfiguracja domeny Windows Server Core oraz utworzenie użytkownika mogą wyglądać następująco:

 1. Po zalogowaniu się do systemu Windows Server Core, otwórz wiersz poleceń.
 2. Wprowadź polecenie „sconfig” i naciśnij Enter, aby uruchomić narzędzie konfiguracji serwera.
 3. Wybierz opcję „2) Change Computer Name” i wprowadź nową nazwę komputera.
 4. Powróć do menu głównego narzędzia konfiguracji serwera i wybierz opcję „8) Network Settings”.
 5. Skonfiguruj adres IP, maskę podsieci, bramę domyślną i ewentualnie serwery DNS zgodnie z Twoimi potrzebami.
 6. Po zakończeniu konfiguracji sieciowej, wybierz opcję „15) Exit to Command Line” z menu narzędzia konfiguracji serwera.
 7. Na wierszu poleceń wprowadź polecenie „powershell” i naciśnij Enter, aby uruchomić powłokę PowerShell.
 8. W PowerShell wprowadź polecenie „Install-WindowsFeature -Name AD-Domain-Services -IncludeManagementTools” i naciśnij Enter, aby zainstalować usługę AD DS wraz z narzędziami zarządzania.
 9. Po zakończeniu instalacji wprowadź polecenie „Install-ADDSForest -DomainName example.com”, gdzie „example.com” to nazwa Twojej domeny. To polecenie utworzy nową domenę w usłudze AD DS.
 10. Po utworzeniu domeny, uruchom narzędzie „Active Directory Users and Computers” z menu Start.
 11. Kliknij prawym przyciskiem myszy na „Users” i wybierz „New” > „User”.
 12. Wprowadź wymagane informacje, takie jak imię, nazwisko, nazwa konta użytkownika i hasło.
 13. Kliknij „OK”, aby utworzyć nowego użytkownika w domenie.

Instalacja Windows Server Core i utworzenie domeny Windows wymaga wykonania kilku kroków, ale pozwala na stworzenie skalowalnego i zarządzalnego środowiska sieciowego. Przez zainstalowanie usługi AD DS i korzystanie z narzędzi takich jak „Active Directory Users and Computers”, możesz łatwo zarządzać użytkownikami, grupami i innymi obiektami związanymi z domeną. Pamiętaj, że ten artykuł przedstawia ogólny przewodnik, a konfiguracja może się różnić w zależności od Twoich potrzeb i środowiska.

Dodaj komentarz