Jak zmienić adres IP przy pomocy PowerShell

W tym wpisie pokarzę wam jak zarządzać adresem IP przy pomocy PowerShell.

Wyszukanie indexu interfejsu sieciowego przy pomocy PowerShell

Aby zmienić adres IP musimy najpierw zlokalizować kartę sieciową w PowerShell. Każda zainstalowana karta sieciowa posiada własny index.

Przy pomocy następującego polecenia uzyskasz potrzebne informacje, parametr który nas interesuje to „InterfaceIndex

Get-NetIPAddress

Jak ustawić stałe IP przy pomocy PowerShell

Znając index interfejsu używamy następującego polecenia, aby ustawić stale IP przy pomocy PowerShell, zakładając ze poprzednio adres IP uzyskiwany był z serwera DHCP:

New-NetIPAddress -InterfaceIndex 5 -IPAddress 192.168.1.64 -PrefixLength 24 -DefaultGateway 192.168.1.254

Adres serwera DNS zostanie ustawiony przy pomocy następującego polecenia:

Set-DnsClientServerAddress -InterfaceIndex 5 -ServerAddresses ("192.168.1.100","8.8.8.8")

Jak zmienić stałe IP na inne stałe IP przy pomocy PowerShell

Gdy znamy już index naszego interfejsu używamy następującego polecenia aby zmienić IP. Zastępując odpowiednio parametry w poleceniu do naszej infrastruktury.

New-NetIPAddress -InterfaceIndex 5 -IPAddress 192.168.1.64 -PrefixLength 24 -DefaultGateway 192.168.1.26

Jeżeli zmieniasz tylko adres IP a brama domyślna zostaje bez zmian, należy usunąć całkowicie parametr „-DefaultGateway” z polecenia

Jeżeli poprzednio na interfejsie ustawione było stale IP, należy usunąć poprzedni adres przy pomocy następującego polecenia:

Remove-NetIPAddress -InterfaceIndex 5 -IPAddress 192.168.1.152 -PrefixLength 24 -DefaultGateway 192.168.1.27

Jeżeli brama domyślna pozostaje bez zmian, należy usunąć parametr „-DefaultGateway” z polecenia

Potwierdzamy wszystkie zapytania o usunięcie starych parametrów.

Nie usuwając poprzedniego adresu IP, danemu interfejsowi zostaną przypisane obydwa adresy.

Adres serwera DNS zostanie ustawiony przy pomocy następującego polecenia:

Set-DnsClientServerAddress -InterfaceIndex 5 -ServerAddresses ("192.168.1.100","8.8.8.8")

Zmiana stałego adresu IP na DHCP

Aby interfejs sieciowy automatycznie uzyskiwał adres IP od serwera DHCP użyj następujących poleceń:

Get-NetIPInterface -InterfaceIndex 5 | Set-NetIPInterface -Dhcp Enabled
Get-NetIPInterface -InterfaceIndex 5 | Remove-NetRoute
Get-NetIPInterface -InterfaceIndex 5 | Set-DnsClientServerAddress -ResetServerAddresses
ipconfig /renew

Zobacz również:

Modyfikacja uprawnień do plików i folderów w PowerShell (helpdesktricks.com)

3 komentarze do “Jak zmienić adres IP przy pomocy PowerShell”

 1. Witam.
  Udało mi się zdalnie zmienić adres IP ze statycznego na DHCP poleceniem Get-WmiObject -Class Win32_NetworkAdapterConfiguration -Filter IPEnabled=true -ComputerName „hostname/ip” | ForEach-Object -Process {$_.InvokeMethod(„EnableDHCP”, $null)}. Ale potrebuję pomocy, bo to samo zrobić z DNS. Zdalnie zmienić ze statycznego, by pobierał z DHCP. Jak to zrobić?

  Odpowiedz
  • Witaj Piotrze,

   Aby zmienić DNS ze stałego na DHCP należy wywołać metodę „SetDNSServerSearchOrder”, podobnie jak zrobiłeś to dla adresu IP.

   Poniżej przykład:

   WmiObject -Class Win32_NetworkAdapterConfiguration -Filter IPEnabled=true -ComputerName „hostname/ip” | ForEach-Object -Process {$_.InvokeMethod(„SetDNSServerSearchOrder”, $null)}

   Pozdrawiam

   Odpowiedz

Dodaj komentarz