Jak zmienić nazwę komputera w Windows 10

W tym artykule pokaże wam jak zmienić nazwę komputera w Windows 10. Może to być bardzo przydatne aby zidentyfikować komputer w sieci. Standardowo przy instalacji Systemu otrzymuje on przypadkową nazwę z losowych liter i cyfr.

Zmiana nazwy komputera przy pomocy ustawień systemu Windows 10

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na logo Windows po lewej na pasku zadań

2. Następnie kliknij na opcję „System”

3. Przewin lewe menu do końca w dół, następnie kliknij na opcje „Informacje”

Informacje Windows 10

4. Następnie po prawej stronie Stronie pojawi się przycisk „Zmień nazwę tego komputera”

Informacje Systemu Windows 10

5. Wprowadź nową nazwę w oknie które się pojawi i potwierdź

6. Następnie uruchom ponownie komputer

7. Nazwa komputera została zmieniona

Zmiana nazwy komputera przy pomocy PowerShell

1.Otworz konsolę PowerShell jako administrator klikając prawym przyciskiem myszy na logo Windows i wybierając z menu kontekstowego „Program Windows PowerShell (Administrator)” następnie w oknie którym się pojawi potwierdź podwyższone uprawnienia.

2. Użyj następującego polecenia aby zmienić nazwę

Rename-Computer -NewName "NowaNazwaPC"

3. Nastepnie uruchom ponownie komputer przy pomocy polecenia:

Restart-Computer

Dodaj komentarz