Jak zmodyfikować zmienną String w PowerShell

Poniżej przedstawiam wam kilka bardzo przydatnych przykładów jak modyfikować zawartość zmiennej String w PowerShell.

Zamiana znaków String na duże litery .ToUpper()

$("to zostanie zamienione na duze litery").ToUpper()

Wynik:

Modyfikacja String w PowerShell: .ToUpper()
Modyfikacja String w PowerShell: .ToUpper()

Zamiana znaków String na małe litery .ToLower()

$("TO ZOSTANIE ZAMIENIONE NA MALE LITERY").ToLower()

Wynik:

Modyfikacja String w PowerShell małe litery: .ToLower()
Modyfikacja String w PowerShell małe litery: .ToLower()

Zastępowanie znaków String .Replace()

$("slowo tablet zostanie zamienione").Replace("tablet","komputer")

Wynik:

Modyfikacja String w PowerShell zamiana znaków. .Replace()
Modyfikacja String w PowerShell zamiana znaków. .Replace()

Usuwanie dowolnego znaku na początku ciągu znaków String .TrimStart()

$("Niewyrownany").TrimStart("Nie")

Wynik:

Usuwanie znaku na początku string: .TrimStart()
Usuwanie znaku na początku string: .TrimStart()

Sprawdzanie czy w zmiennej string znajduje się dany ciąg znaków .Contains()

$("Niewyrownany").Contains("wyrownany")

Wynik:

Sprawdzanie czy w zmiennej PowerShell string znajduje się dana fraza: .Contains()
Sprawdzanie czy w zmiennej PowerShell string znajduje się dana fraza: .Contains()

Sprawdzanie czy zmienna string zaczyna się od danego ciągu znaków .StartsWith()

$("pozorny").StartsWith("po")

Wynik:

Sprawdzanie czy zmienna string PowerShell zaczyna się od znaku: .StartsWith()
Sprawdzanie czy zmienna string PowerShell zaczyna się od znaku: .StartsWith()

Sprawdzanie czy zmienna string kończy się danym ciągiem znaków .EndsWith()

$("pozorny").EndsWith("ny")

Wynik:

Sprawdzanie czy zmienna string PowerShell kończy się na znak. .EndsWith()
Sprawdzanie czy zmienna string PowerShell kończy się na znak. .EndsWith()

Wyodrębnianie części zmiennej string na podstawie pozycji znaku w zmiennej .Substring()

Poniższy przykład wyodrębnia cześć zmiennej, tylko znaki po pozycji 4 zostaną wyświetlone.

$("pozorny").Substring("4")

Wynik:

Wyodrębnianie części zmiennej string w PowerShell: .Substring()
Wyodrębnianie części zmiennej string w PowerShell: .Substring()

Poniższy przykład wyświetla tylko cztery znaki po drugim znaku. (Liczone od 0)

$("pozorny").Substring(1,4)

Wynik:

Wyodrębnianie części zmiennej string w PowerShell: .Substring()
Wyodrębnianie części zmiennej string w PowerShell: .Substring()

Zobacz również:

Funkcje w PowerShell – Szybkie wprowadzenie Helpdesk Tricks

Dodaj komentarz