PowerShell: Czy aktualny czas znajduje się w danym zakresie czasu

Witam poniżej zaprezentuje wam funkcję która sprawdza czy aktualny czas jest pomiędzy godzinami podanymi w parametrach. Jeżeli aktualny czas znajduje się w określonym zakresie czasu, następujące polecenie zostanie wykonane.

$min = Get-Date '03:00'

$max = Get-Date '06:00'

$nowTime = Get-Date

if ($min.TimeOfDay -le $nowTime.TimeOfDay -and $max.TimeOfDay -ge $nowTime.TimeOfDay) {

   # uruchom backup   


}

Dodaj komentarz