PowerShell Logging

Bardzo ważne przy wykonywaniu skryptów są logi, dlatego poniżej pokaże wam kilka możliwości jak tworzyć logi w PowerShell.

Tworzenie logu PowerShell przy użyciu Transcript

To jest chyba najłatwiejszy i najszybszy sposób tworzenia logów w skrypcie PowerShell

Start-Transcript "c:\temp\log.txt"

Write-Output "in log file"


Stop-Transcript

Tworzenie logu PowerShell przy użyciu własnej funkcji

$logDir = "c:\temp\log.txt"

function WriteLog {
    param (
        $logInput

    )


    Add-Content $logDir -Value $logInput

}

WriteLog "bla bla"

Tworzenie logu PowerShell przy użyciu polecenia: Out-File

"in log file" | Out-File "C:\temp\log.txt" -Append

Zobacz również:

Jak uruchomić konsolę PowerShell na kilka sposobów (helpdesktricks.com)

Dodaj komentarz